Jag har tidigare valt att inte registrera mina köp av receptbelagda läkemedel i högkostnadsdatabasen. Jag har köp gjorda före 1 maj 2021 och har kvitton eller högkostnadsbevis som jag önskar få registrerade. Hur går jag till väga?

Kontakta ett apotek för att få hjälp med att efterregistrera dina förmånsberättigade köp. Köpet ska ha gjorts under de senaste 12 månaderna för att vara aktuell för registrering i högkostnadsdatabasen.