Räcker det att vara vaccinerad eller behöver man även göra ett PCR-test?

Det kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka regler som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.