Kan alla apotek i Sverige erbjuda möjlighet att få mitt vaccinationsbevis utskrivet?

Ja, alla fysiska apotek i Sverige (1 400 stycken) kan erbjuda denna möjlighet.

På Sveriges Apoteksförenings hemsida kan du hitta ett apotek.