Kan vi få reda på om vi redan har ett avtal med E-hälsomyndigheten för anslutning till vård- och apotekstjänster och måste vi i så fall teckna ett nytt avtal?

Flertalet vårdaktörer i form av kommuner och regioner har sedan tidigare tecknat avtal med E-hälsomyndigheten om åtkomst till tjänsterna. Men oavsett om det finns ett befintligt avtal med myndigheten eller inte, behöver de nya och uppdaterade avtalen (från och med september 2019) tecknas. De nya avtalen ersätter alltså befintliga avtal.