Kan personer som saknar svenskt personnummer få ett vaccinationsbevis?

Om du är vaccinerad i Sverige och har samordningsnummer kan du hämta ut ett vaccinationsbevis genom att logga in med din e-legitimation på www.covidbevis.se

Om du saknar e-legitimation kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis – för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige.

Beviset skickas då till ett ombud och du får en avisering när du kan hämta ut brevet.

Om du är vaccinerad i Sverige och saknar person- eller samordningsnummer så har du fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer. Du behöver kontakta vården i din region, via 1177.se, för att få ett vaccinationsbevis.

Om du fått din vaccination registrerad på reservnummer

Om du har ett svenskt personnummer men har fått din vaccination registrerad på reservnummer eller samordningsnummer så kan du vända dig till din vaccinatör och be dem att registrera vaccinationen på ditt personnummer istället.