Kan personer som saknar svenskt personnummer få ett vaccinationsbevis?

Om du är vaccinerad i Sverige, men har samordningsnummer och saknar folkbokföringsadress så är det denna särskilda blankett som du ska använda. Beviset skickas till ett ombud och du får en avisering när du kan hämta ut brevet.

Om du är vaccinerad i Sverige och saknar person- eller samordningsnummer så har du fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer. Du behöver kontakta vården i din region, via 1177.se, för att få ett vaccinationsbevis. Vårdnadshavare kan begära ut vaccinationsbevis för sina barn.

Om du har ett svenskt personnummer men har fått din vaccination registrerad på ett reservnummer eller samordningsnummer, så kan du vända dig till din vaccinatör och be dem att registrera vaccinationen på ditt personnummer istället.