Kan någon med min fullmakt få ett vaccinationsbevis på apotek för min räkning?

Nej, fullmakt för apoteksärenden är inte giltig för att hämta ett vaccinationsbevis. Personen som begär ett vaccinationsbevis behöver själv besöka apoteket och begära och samtycka till hanteringen.