Kan jag som vårdnadshavare få ett vaccinationsbevis på apotek, för mina barn?

Ja, men både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.