Kan jag som ombud beställa ett vaccinationsbevis åt någon annan? Kan jag använda en fullmakt?

Det är den enskilde, en god man eller en förvaltare som kan begära ett vaccinationsbevis.

Det finns inget stöd för hantering av ombud för vaccinationsbevis. Därför kan E-hälsomyndigheten inte godta en begäran om utfärdande av vaccinationsbevis genom en fullmakt.