Kan jag lämna fullmakt till någon att gå med till Statens servicecenter för att få ett vaccinationsbevis?

Nej, det går inte, varje person som söker behöver själv besöka ett av Statens servicecenters kontor som erbjuder tjänsten.