Kan jag få svenskt tillfrisknandebevis baserat på ett covid-19-test som utförts i ett annat land?

Nej, NAAT-testet ska vara utfört i Sverige av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal.

Om du genomgått provtagning i ett annat EU-land så ska du enligt EU-förordningen vara berättigad att få ett tillfrisknandebevis från det landet.