Kan jag få mitt covidbevis mejlat till mig?

Tyvärr kan vi av säkerhetsskäl inte skicka ditt covidbevis till dig med e-post. Det finns särskilda risker med hantering av personuppgifter i e-post och eftersom covidbeviset innehåller både personuppgifter och känsliga personuppgifter kan det inte skickas via oskyddad e-post.

Behandlingen av personuppgifter styrs av dataskyddsförordningen (GDPR) och syftet är att skydda människors personliga integritet. Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen på vår hemsida Covidbevis - behandling av personuppgifter) och på Integritetsskyddsmyndigheten Hantera personuppgifter i e-post | IMY.

När man hanterar e-post finns det alltid en risk för att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. I många fall är det omöjligt att säkerställa identiteten hos en mottagare enbart utifrån en uppgiven e-postadress. För att säkerställa att covidbeviset når rätt person skickas det därför i pappersformat till din folkbokföringsadress.

Om du är vaccinerad i Sverige, men inte har en folkbokföringsadress så skickas beviset som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.