Jag har varit sjuk i covid-19, hur kan jag få ett tillfrisknandebevis?

I särskilda fall kan det vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis. För att det ska vara möjligt behöver flera saker stämma in på dig:

  • Du måste ha testat positivt för covid-19.
  • Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal på exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Egenprovtagning och självtest gäller inte. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Observera att antigen eller antikroppstest inte är giltiga enligt EU-förordningen
  • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
  • Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.
  • Du måste ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller ha fått ditt positiva testresultat registrerat på ett reservnummer. Vårdnadshavare kan begära tillfrisknandebevis för barn under 16 år.

Om du uppfyller villkoren och har testat positivt i den offentliga vården kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis. 

Om du har testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du har betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur, vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.