Kan jag åka till vilket som helst av Statens servicecenters servicekontor som utfärdar vaccinationsbevis för svenskar som vaccinerats mot covid-19 i ett land utanför EU/EES?

Ja, du kan ansöka om vaccinationsbevis på vilket av de sex kontoren du vill. Det spelar ingen roll var du är folkbokförd så länge du är folkbokförd i Sverige.