Vad ska jag göra om doser saknas i mitt vaccinationsbevis?

När informationen om din vaccination visas i vaccinationsbeviset står det antingen:

  • ”Dos 1 av 2” eller
  • ”Dos 2 av 2” eller
  • "Dos 3 av 3" eller 
  • "Dos 4 av 4" eller 
  • "Dos 5 av 5"

Om dina doser inte stämmer:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden - vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma vaccinationsbevis kan du också pröva att använda en annan enhet, pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla vaccinationsbeviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, Billo eller Min myndighetspost) eller under giltiga covidbevis på covidbevis.se.

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt vaccinationsbevis fortfarande är felaktigt, kan du mejla till vår kundtjänst på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination samt i vilken region du vaccinerade dig.

Om doser saknas i ditt vaccinationsbevis