Vad ska jag göra om doser saknas i mitt vaccinationsbevis?

Observera att vaccinationsbeviset INTE uppdateras automatiskt med antal doser när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, e-Boks eller Min myndighetspost). Du behöver hämta ett nytt bevis, när du har tagit en ny dos.

När informationen om din vaccination visas i vaccinationsbeviset står det antingen:

  • ”Dos 1 av 2” eller
  • ”Dos 2 av 2” eller
  • "Dos 3 av 3" eller 
  • "Dos 4 av 4"

Om dina doser inte stämmer:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden - vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma vaccinationsbevis kan du också pröva att använda en annan enhet, pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla vaccinationsbeviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, e-Boks eller Min myndighetspost).

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt vaccinationsbevis fortfarande är felaktigt, kan du mejla till vår kundtjänst på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination samt i vilken region du vaccinerade dig.

Det kan finnas flera olika orsaker till att du inte ser alla dina doser. Det vanligaste skälet till att doser saknas är att uppgifterna inte har hunnit föras över från vårdgivaren till Nationella vaccinationsregistret, där uppgifterna sedan hämtas till vaccinationsbeviset. Det ska ta maximalt sju dagar innan vaccindoserna har inrapporterats till Nationella vaccinationsregistret.

Det är regionerna som är ansvariga för att registrera vaccinationer i Nationella vaccinationsregistret, där informationen hämtas till vaccinationsbevis. Varje region anlitar i sin tur många olika vaccinatörer.

Om det har gått mer än sju dagar och någon dos fortfarande saknas i covidbevis, så kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst via covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Om något blivit fel vid registreringen av din vaccination kommer vi att vägleda dig i hur du kan få hjälp i din region.