Jag har tagit en dos i ett annat EU-land. Kan jag få ett giltigt svenskt vaccinationsbevis?

Har du fått en eller flera vaccinationsdoser i ett land inom EU/EES ska du i första hand undersöka om du kan få ett giltigt EU-vaccinationsbevis från det landet.

Om det av någon anledning inte går så kan du vända dig till Statens servicecenter. Där kan du visa upp identitetshandlingar och originalhandlingar om det vaccinationer som du fått utomlands och ansöka om ett svenskt vaccinationsbevis.

Du ska vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost.

Vaccinationer tagna i andra länder registreras inte i Nationella vaccinationsregistret. 

Villkor som gäller för att kunna få hjälp på Statens servicecenter