Jag har vaccinerats utanför EU/EES, men har inte svenskt personnummer. Jag studerar eller arbetar och bor stadigvarande i Sverige – varför kan jag inte få ett vaccinationsbevis?

I detta steg gäller denna möjlighet personer med folkbokföringsadress i Sverige och digital brevlåda.

Regeringen undersöker möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland.