Jag har vaccinerat mig utomlands och undrar om mina doser registreras i Sverige?

Vaccinationsdoser som du har fått utomlands registreras inte i Nationella vaccinationsregistret i Sverige. Du kan däremot få ett vaccinationsbevis utställt utifrån dokumentation om din vaccinering, förutsatt att du uppfyller kraven.

Vaccinationsbevis om du blivit vaccinerad i tredje land.