Jag har tidigare blivit vaccinerad i ett annat land och kommer att ta min nästa dos i Sverige. Kommer jag kunna få ett giltigt vaccinationsbevis?

Om du har blivit vaccinerad i ett annat land och ska ta en påfyllnadsdos är rekommendationen att du tar den i Sverige.

  • Ta med och visa upp samtliga dokument på dina tidigare vaccinationer från ett annat land. Då kan vårdgivaren som vaccinerar dig bedöma vilken dos du ska få och registrera rätt dos i journalsystemet och i Nationella vaccinationsregistret.
  • Efter sju dagar kan du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till ett apotek och få hjälp med utskrift av ditt vaccinationsbevis.

Om du har ett samordningsnummer och en e-legitimation kan du logga in i tjänsten www.covidbevis.se och hämta ditt vaccinationsbevis. Saknar du e-legitimation kan du begära vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige.

Om du saknar person- eller samordningsnummer och din vaccination registreras på ett reservnummer behöver du kontakta vårdgivaren via 1177.se

Om vården inte kan rapportera in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst.