Jag har vaccinerat mig i ett annat land och fått hjälp med vaccinationsbevis på Statens servicecenter, kan jag förnya mitt vaccinationsbevis?

Efter den 30 juni 2023 kan du inte få ett nytt vaccinationsbevis eller förnya ett gammalt eftersom EU-förordningen om covidbevis har upphört.