Jag har testat mig själv, kan jag lämna testet till vården och få ett testbevis?

Nej, självtester och egenprovtagning gäller inte för att få ett testbevis. De utförs inte under kontrollerade former och ses för närvarande som mindre tillförlitliga. Ett villkor för att kunna få ett testbevis är att testet har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.