Jag har testat mig men ännu inte fått något testbevis, hur ska jag göra?

Kontakta den vårdgivare där du testade dig och hör efter. Kom ihåg att du har rätt att få ett testbevis på papper om du inte har en digital brevlåda.