Jag har fått min första dos i Sverige, men den andra i ett annat EU-land, kan jag då få ett vaccinationsbevis på apotek?

Nej, om du vill visa att du är vaccinerad med din andra dos, så behöver du begära ett vaccinationsbevis från det andra EU-landet.

Om du begär ett vaccinationsbevis i Sverige så kommer det att stå att du har fått dos 1 av 2.