Jag har blivit vaccinerad i Sverige, men fått mina vaccinationer registrerade på reservnummer, kan jag då få ett vaccinationsbevis på apotek?

Nej, då behöver du kontakta vården i din region. Gå till www.1177.se och se vad som gäller för att få vaccinationsbevis om du har fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.