Jag har bara fått min andra dos i Sverige, kan jag ändå få ett vaccinationsbevis på apotek?

Ja, om du har ett svenskt personnummer och kan visa en id-handling, så kan du få ett vaccinationsbevis på apotek, som visar att du fått dos 2 av 2 i Sverige. Detta förutsätter att det har gått minst sju dagar sedan du fick din andra dos, så att den har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.