Jag hämtade ut ett vaccinationsbevis före den 1 juli 2023 och giltighetstiden har inte gått ut än. Kan jag använda det?

Ja, så länge vaccinationsbeviset är giltigt. Undersök vad som gäller i landet du ska resa till. Det kan du göra på Sweden Abroad