Jag fick mina två första doser i ett annat land och min tredje dos i Sverige. På mitt vaccinationsbevis står endast dosen som jag fått i Sverige – hur ska jag göra?

Om vården inte har rapporterat in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst.