Jag är vaccinerad utanför EU/EES, godkänns alla vaccin för ett svenskt covidbevis?

Vaccinet måste vara EU-godkänt eller finnas med på WHO:s lista över nödgodkända vaccin.

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) 

WHOs lista över nödgodkända vaccin (WHO:s webbplats)