Jag är svensk medborgare men vaccinerad utanför EU/EES – hur kan jag få ett svenskt vaccinationsbevis?

Du som har vaccinerats i ett land utanför EU/EES kan vända dig till ett av Statens servicecenters utvalda servicekontor. De kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land.

Tänk på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda.

  • Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) 

WHO:s lista över nödgodkända vaccin (WHO:s webbplats)

  • Du ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om de vaccinationer som du har fått.

För att kunna få ett svenskt vaccinationsbevis behöver du vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost.

Villkor för att få hjälp med vaccinationsbevis på Statens servicecenter