Jag är inte vaccinerad och undrar om jag kommer att kunna resa i Europa, hur ska jag göra?

Om du inte är vaccinerad kan du använda något av de två andra covidbevisen.

Här hittar du information om testbevis

Här hittar du information om tillfrisknandebevis