Ingår mitt positiva antikroppstest i tillfrisknandebeviset?

Antikroppstest är inte giltigt för att få ett tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Det är endast ett tidigare positivt NAAT-test (PCR) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal (inte självtest eller egenprovtagning) som är giltigt och kan användas i ett tillfrisknandebevis.

Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test (PCR). Det kommer att vara giltigt i 180 dagar från det första positiva testresultatet.