I vilka länder gäller covidbevis?

Covidbevis gäller vid resor till länder inom EU samt en rad andra länder i Europa men även i andra världsdelar. 

Lista över länderna där covidbevis gäller.

Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad.