Hur många vaccindoser ska jag ha tagit för att få vaccinationsbeviset?

I ditt vaccinationsbevis står det vilket vaccin och hur många doser du har fått. När du har fått din första dos kan du få ett vaccinationsbevis.

Varje gång du vaccineras med en ny dos måste du hämta ett nytt vaccinationsbevis, om du vill att det ska vara aktuellt. Bevisen uppdateras inte automatiskt i till exempel din digitala brevlåda. Du kan när du vill hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Reglerna om hur många doser du behöver kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka krav som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.