Hur många vaccindoser ska jag ha tagit för att få vaccinationsbeviset?

I ditt vaccinationsbevis står det vilket vaccin och hur många doser du har fått. När du har fått din första dos kan du få ett vaccinationsbevis.

Reglerna om hur många doser du behöver kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka krav som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.