Hur lång tid före avresan ska jag testa mig?

Olika länder har olika krav. Giltighetstiden är i allmänhet bara några få dagar (oftast 48 eller 72 timmar). Innan du ska resa måste du undersöka vad som gäller på just ditt resmål och i länderna som du passerar längs vägen. Tänk på att giltighetstiden räknas från när du gjorde testet, inte från när du fick resultatet eller när testbeviset utfärdades.