Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

Beviset gäller i 180 dagar från ditt första positiva test.

Kom ihåg att tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test.

Om NAAT-testet exempelvis utfördes den 1 september räknar du 1+11=12.

Tillfrisknandebeviset kan alltså i detta fall utfärdas tidigast den 12 september.