Hur länge är de olika covidbevisen giltiga?

Ett vaccinationsbevis är giltigt i 365 dagar.

För testbevis gäller att det är upp till varje medlemsland att bestämma vilken giltighetstid som gäller för PCR-test och antigentester. Ta reda på vad som gäller för ditt resmål innan du tar ett test.

Tillfrisknandebevis kommer att vara giltigt i 180 dagar från det datumet du hade ett första positivt testresultat.