Hur länge är de olika covidbevisen giltiga?

Ett vaccinationsbevis är giltigt i 365 dagar.

Giltighetstiden för testbevis beror på vilket test du har gjort och vilket land du reser till. Kontrollera vad som gäller i landet du ska resa till och länderna du passerar på vägen dit. Det kan du göra på Sweden Abroad.

Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar från det datumet du hade ett första positivt testresultat.