Hur lång tid tar det att få ett vaccinationsbevis om jag beställer via blankett?

Om blankett Beställning av vaccinationsbevis är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt. Om du inte kan skriva ut blanketten själv utan behöver få den skickad till dig per post behöver du addera ytterligare några dagar till handläggningstiden.

Du behöver ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress för att kunna beställa ett vaccinationsbevis via blanketten.

Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar folkbokföringsadress så är det blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige som du ska använda. Då får du beviset skickat till dig som rekommenderat brev, till den adress som du har uppgivit.

Observera att du inte ska använda blanketten om du har e-legitimation och tillgång till internet. Då ska du använda tjänsten www.covidbevis.se.