Hur kvalitetssäkrar E-hälsomyndigheten de vårdgivare som gör test för testbevis?

E-hälsomyndigheten ställer en rad krav på testföretagen, bland annat ska företagen vara registrerade vårdgivare. Därmed står de under tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Testföretagen ska kunna erbjuda tester utförda av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Testföretagen måste erbjuda de tester som är godkända enligt EU:s förordning.

Testföretagen ska dessutom kunna uppfylla en rad tekniska krav, bland annat på säker identifiering och att de ska kunna koppla upp sig mot vårt system där covidbevisen utfärdas.