Hur kvalitetssäkrar E-hälsomyndigheten de vårdgivare som gör test för testbevis?

E-hälsomyndigheten ställer en rad krav på vårdgivarna, bland annat ska företagen vara registrerade vårdgivare. Därmed står de under tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vårdgivarna ska kunna erbjuda tester utförda av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Vårdgivarna måste erbjuda de tester som är godkända enligt EU:s förordning.

Vårdgivarna ska dessutom kunna uppfylla en rad tekniska krav, bland annat på säker identifiering och att de ska kunna koppla upp sig mot vårt system där covidbevisen utfärdas.