Hur gör jag när jag ska resa hem igen efter en vecka i ett annat land i Europa? Måste jag ta ett nytt test i till exempel Spanien då?

Om du är svensk medborgare kan du inte hindras från att komma in i ditt hemland Sverige om du saknar covidbevis. Däremot kan det bli problem i transitländer som du eventuellt passerar på vägen hem.

Beroende på var du har varit så kan du vid hemkomst t.ex. rekommenderas att testa dig för covid-19. För mer information om gällande rekommendationer, se Folkhälsomyndighetens webbplats:

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)