Hur förnyar jag mitt vaccinationsbevis?

Om giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis är på väg att gå ut och du ska resa, så behöver du hämta ett nytt bevis. Du kan hämta ett nytt bevis när som helst (du behöver inte vänta tills giltighetstiden har gått ut).

1. Gå till Covidbevis.se och följ punkterna nedan.

2. Klicka på Hämta vaccinationsbevis.

3. Logga in med din e‑legitimation.

4. Välj den du vill hämta ut ett vaccinationsbevis för.

5. Spara eller skriv ut beviset.

6. Visa upp QR‑koden som finns i beviset när du reser.