Giltighetstiden på mitt vaccinationsbevis är på väg att gå ut. Hur förnyar jag mitt vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis. Beviset uppdateras inte heller automatiskt efter att du har vaccinerats med ytterligare doser.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här om hur du gör.