Hur får jag mitt tillfrisknandebevis?

Du kan se dina giltiga tillfrisknandebevis på covidbevis.se

Tillfrisknandebeviset skickas också till din digitala brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost). Brevets avsändare är E-hälsomyndigheten. Observera att det ibland är fördröjning i utskicken till de digitala brevlådorna.

Om du saknar digital brevlåda skickar E-hälsomyndigheten tillfrisknandebeviset med posten till den adress där du är folkbokförd. Det tar cirka fem dagar att utfärda ett tillfrisknandebevis från det att E-hälsomyndigheten har fått uppgifterna från vården. 

Om du saknar folkbokföringsadress kan du få beviset skickat till dig med rekommenderat brev.

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du hämta ditt covidbevis på covidbevis.se. Då behöver du inte ett tillfrisknandebevis.