Hur får jag tillgång till mitt tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebeviset skickas till din digitala brevlåda (Kivra, e-Boks, eller Min myndighetspost). Brevets avsändare är E-hälsomyndigheten. Observera att det ibland är fördröjning i utskicken till de digitala brevlådorna.

Om du saknar digital brevlåda skickar E-hälsomyndigheten tillfrisknandebeviset med posten till den adress där du är folkbokförd. Räkna med att det tar upp till 10–15 dagar innan brevet kommer fram.

Om du saknar folkbokföringsadress kan du få beviset skickat till dig med rekommenderat brev.

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du hämta ditt covidbevis på covidbevis.se. Då behöver du inte ett tillfrisknandebevis.