Går det att få ut sitt vaccinationsbevis i ett annat europeiskt land när man befinner sig där? Kan olika länders system utbyta information med varandra?

Du kan ta ut ett vaccinationsbevis via www.covidbevis.se om du är vaccinerad i Sverige och har en svensk e-legitimation. Det skickas inte några uppgifter om vaccinationer eller tester mellan länder. Är du vaccinerad eller testad i ett annat EU land bör du undersöka hur du kan få ett bevis från det landet.