Gäller vaccinationsbevis om jag har fått två olika vaccin?

Efter att du blivit vaccinerad kommer du att kunna få ut ett vaccinationsbevis som innehåller information om dina vaccinationer (även om det är två olika vaccin).

Enligt EU-förordningen kommer vaccinationsbevis utfärdas för alla som vaccineras mot covid-19, oavsett vaccin. Länderna måste godta vaccinationsbevis för vacciner som har godkänts av EU. 

Det är i övrigt upp till varje land att bestämma vilka regler som gäller. Du måste själv i god tid ta reda på vad som gäller i det land som du ska resa till. Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.