Fungerar mitt covidbevis om jag i andra länder behöver visa det vid inträde till teatrar, museer, restauranger och liknande?

Covidbevis som är utfärdat av E-hälsomyndigheten är utformat för att användas vid inresa till andra länder inom EU och EES. Vissa länder har utökat användningen av digitala covidbevis.

E-hälsomyndigheten kan inte garantera att covidbevis fungerar i annat syfte än vid inresor inom EU. Om något blir fel vid scanning av covidbevis vid till exempel inträde till kulturevenemang och restauranger så behöver du felanmäla det lokalt, i det land du besöker.

Du behöver undersöka vilka krav som gäller i de länder du besöker samt reser igenom. Sök i första hand information om utrikesresor hos Utrikesdepartementet (UD). På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål.