Får fullmakt tecknas för ensamkommande barn som har god man?

Nej, det finns ingen möjlighet att teckna en fullmakt för apoteksärenden för ensamkommande med god man. Det beror på att myndighetens register inte får innehålla fullmakter från god man. Vi har även en teknisk begränsning som gör att registret kräver att det finns en vårdnadshavare när fullmakt för barn ska registreras.