Får en god man beställa ett vaccinationsbevis åt sin huvudman?

Ja, som god man får du beställa ett vaccinationsbevis åt din huvudman. Det kan du enbart göra via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Fyll i och skriv under blanketten.

Huvudmannen ska om möjligt själv skriva under med sin namnteckning.

Om huvudmannen inte kan skriva sin egen namnteckning får dokumentet skrivas under av huvudmannens gode man.

Posta sedan blanketten till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia av registerutdraget som styrker att du är god man åt personen.

Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till god man.