Får en förvaltare beställa ett vaccinationsbevis åt sin huvudman?

Ja, som förvaltare får du beställa ett vaccinationsbevis för den person som du är förvaltare åt – om du har uppdraget ”bevaka rätt” eller ”sörja för person”. Det kan du enbart göra via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Fyll i och skriv under blanketten. Posta den sedan till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia på registerutdraget som styrker ditt uppdrag och behörighet som förvaltare. 

Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till förvaltaren.