Det finns ingen vårdgivare som kan utfärda testbevis i närheten där jag bor, vad ska jag göra då?

Nya vårdgivare ansluter till tjänsten med jämna mellanrum och listan fylls på efter hand.

Listan över de vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis