Behöver jag betala för mitt covidbevis?

Nej, det är kostnadsfritt. Det gäller såväl vaccinationsbevis som testbevis och tillfrisknandebevis.

Om du ska ha ett testbevis kostar det dock att genomföra själva testet.