Behöver jag betala för mitt covidbevis?

Nej, det är kostnadsfritt. Det gäller såväl vaccinationsbevis som testbevis och tillfrisknandebevis.

Om du ska ha ett testbevis får du själv stå för kostnaden för själva testet.