Är covidbevis en giltig resehandling?

Nej, covidbevis är inte en giltig resehandling. Covidbevis visar att du är vaccinerad, har testat negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis är inte en legitimation, som pass eller internationellt ID-kort.

Vid resor till EU eller EES (Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) rekommenderar polisen att svenska medborgare har med sig antingen pass eller ett nationellt ID-kort som resehandling. För vistelse i Storbritannien (som inte längre är med i EU) gäller att svenska medborgare ska kunna visa upp pass.

Covidbevis är ett inte ett krav för att resa inom EU. Covidbeviset har utvecklats för att underlätta resandet till andra länder inom EU.