Varför får jag ingen signal om Övrig info?

Kategorin Övrig info lades till i EES våren 2020, för att stödja farmaceuterna när förordningen (2009:659) om handel med läkemedel som uppdaterades i början av Covid-19 pandemin med syfte att begränsa uttag av läkemedel. Kategorin Övrig info togs bort från EES när förordningen förändrades den 18 januari 2022.